Tinh Dầu O'Essiential Oil

Ngọc Lan Tây
- 32%

Ngọc Lan Tây

130,000₫
190,000₫
Tinh Dầu Bạc Hà
- 11%

Tinh Dầu Bạc Hà

120,000₫
135,000₫
Tinh Dầu Hương Thảo
- 24%

Tinh Dầu Hương Thảo

130,000₫
170,000₫
Tinh Dầu Oải Hương
- 28%

Tinh Dầu Oải Hương

140,000₫
195,000₫
Tinh Dầu Phong Lữ
- 33%

Tinh Dầu Phong Lữ

220,000₫
329,000₫
Tinh Dầu Sả Chanh
- 38%

Tinh Dầu Sả Chanh

75,000₫
120,000₫
Tinh Dầu Vỏ Cam
- 33%

Tinh Dầu Vỏ Cam

80,000₫
120,000₫
Tinh Dầu Vỏ Chanh
- 26%

Tinh Dầu Vỏ Chanh

89,000₫
120,000₫
Tinh Dầu Vỏ Quế
- 27%

Tinh Dầu Vỏ Quế

95,000₫
130,000₫